NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

point-info
image_print

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. BASILICA TRAVEL S.R.L., cu sediul in BUCURESTI, Sector. 3, str. Doameni, nr. 20, reprezentata prin LEONARD CIOFU, in calitate de Administrator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor personae fizice si promovarea ofertelor prin mijloace de marketing directe.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesarii soliciarii dvs.. Refuzul dvs. Determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari : furnizorilor de servicii turistice ai S.C. BASILICA TRAVEL S.R.L.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de  S.C. BASILICA TRAVEL S.R.L.?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul S.C. Basilica Travel S.R.L din Str. Doamnei, nr. 20, Sector 3 adresată către dl. Leonard Ciofu, administratorul societatii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în țara care face obiectul contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în vederea finalizării serviciului contractat (rezervarea spațiilor de cazare, a serviciilor de transport, masă, etc.).

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

S.C. BASILICA TRAVEL S.R.L.